Kazimierz Dolny

App Store Google Play
scroll
scroll

Zamek w Kazimierzu Dolnym

4 / 5

Obecnie na wzgórzu znajdują się tylko ruiny monumentalnej budowli, która powstała za panowania Kazimierza...
Obecnie na wzgórzu znajdują się tylko ruiny monumentalnej budowli, która powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie była to budowla obronna. Składała się z przyziemia o sześciu izbach i piętra. Posiadała małą wieżę od strony miasta a od Wisły większą. Wydłużony podwórzec otoczony był murem, w którym po stronie przeciwległej miastu znajdował się brama wjazdowa. Do budowy zamku wykorzystano głównie wapniak. Kazimierzowska budowla najbardziej zmieniła się w epoce renesansu. Dziedziniec powiększono od strony wschodniej, wprowadzono liczne ozdoby w nowym stylu.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/1/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/zamek-w-kazimierzu-dolnym
 • Poniedziałek 10:00 - 16:00
 • Wtorek 10:00 - 16:00
 • Środa 10:00 - 16:00
 • Czwartek 10:00 - 16:00
 • Piątek 10:00 - 16:00
 • Sobota 10:00 - 16:00
 • Niedziela 10:00 - 16:00
 • Dorośli 5.00 PLN
 • Studenci 5.00 PLN

Wstęp bezpłatny dla mieszkańców miasta

Baszta w Kazimierzu Dolnym

4 / 5

Na szczycie wzgórza zamkowego wznosi się okrągła wieża z przełomu XIII i XIV wieku. Baszta jako tzw. górny...
Na szczycie wzgórza zamkowego wznosi się okrągła wieża z przełomu XIII i XIV wieku. Baszta jako tzw. górny zamek pełniła funkcje obronne zanim wybudowano zamek. Niektórzy badacze twierdzą, iż była ona również siedzibą straży celnej, a w nocy służyła jako latarnia rzeczna. W każdym bądź razie, z jej szczytu rozciąga się piękny widok na Kazimierz i dolinę Wisły. Wysokość wieży jest w różnych miejscach inna, z powodu nierówności terenu. I tak w najwyższym miejscu wynosi ona 19,20 m. Obwód baszty to około 32,50 metra, natomiast grubość muru zmniejsza się w miarę wzrostu wysokości.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/2/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/baszta-w-kazimierzu-dolnym
 • Poniedziałek 10:00 - 16:00
 • Wtorek 10:00 - 16:00
 • Środa 10:00 - 16:00
 • Czwartek 10:00 - 16:00
 • Piątek 10:00 - 16:00
 • Sobota 10:00 - 16:00
 • Niedziela 10:00 - 16:00
 • Dorośli 3.00 PLN
 • Studenci 3.00 PLN

Wstęp bezpłatny dla mieszkańców miasta

Góra Trzech Krzyży

3.5 / 5

Wzniesienie u którego stóp leży miasteczko nazywane jest także Krzyżową Górą. Trzy nawiązujące do Golgoty...
Wzniesienie u którego stóp leży miasteczko nazywane jest także Krzyżową Górą. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach. Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porasta chroniona prawnie, rzadka roślinność wśród której możemy znaleźć wisienkę karłowatą, omany i ostnice. Pomimo, że stoki porastają wiązy, graby i leszczyna, z góry widać cały Kazimierz.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/3/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/gora-trzech-krzyzy

Obiekt otwarty zawsze

 • Dorośli 2.00 PLN
 • Studenci 2.00 PLN

Wstęp bezpłatny dla mieszkańców miasta

Kamienice Przybyłów

4.5 / 5

Kamienice powstały w XVII wieku. Ich właścicielami byli bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy...
Kamienice powstały w XVII wieku. Ich właścicielami byli bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili je wizerunkami swoich świętych patronów (stąd nazwy). Obie mają identyczny układ fasad: przyziemie z podcieniem o trzech arkadach i piętro z trzema oknami. Fasady przyozdobiono płaskorzeźbami postaci ludzkich i zwierzęcych a także ornamentami roślinnymi. Tutaj mieszają się chrześcijaństwo i mitologia, średniowieczne fantazje i renesansowe groteski. Jednym słowem cała epopeja wykuta w wapniaku i wymodelowana w zaprawie tynkowej.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/4/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/kamienice-przybylow

Obiekt otwarty zawsze

Wstęp bezpłatny

Kamienica Celejowska

4 / 5

Kamienicę Celejowską nazywa się inaczej pod św. Bartłomiejem ponieważ na jej fasadzie, w attyce po prawej...
Kamienicę Celejowską nazywa się inaczej pod św. Bartłomiejem ponieważ na jej fasadzie, w attyce po prawej stronie znajduje się figura tego świętego. Zwano ją również kamienicą Czarną ze względu na ciemną barwę tynku ściany przedniej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała. Prawdopodobnie w XVI wieku. Została wzniesiona dla zamożnego kupca i rajcy kazimierskiego – Bartłomieja Celeja. Do jej budowy użyto kamienia wapiennego. Bogata dekoracja fasady zawiera wszystkie charakterystyczne formy stosowane przez ówczesnych rzeźbiarzy i muratorów.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/5/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/kamienica-celejowska
 • Poniedziałek 10:00 - 17:00
 • Wtorek 10:00 - 17:00
 • Środa 10:00 - 17:00
 • Czwartek 10:00 - 17:00
 • Piątek 10:00 - 18:00
 • Sobota 10:00 - 18:00
 • Niedziela 10:00 - 17:00
 • Dorośli 8.00 PLN
 • Studenci 5.00 PLN

Kościół Farny

5 / 5

Nie możemy dokładnie odtworzyć historii powstania Farny. Powodem jest niewielka ilość zachowanych dokumentów....
Nie możemy dokładnie odtworzyć historii powstania Farny. Powodem jest niewielka ilość zachowanych dokumentów. Niektórzy badacze sugerują, że na tych terenach już w XII wieku mogła istnieć murowana świątynia w stylu późnoromańskim. Jednak teoria ta nie znalazła jednoznacznego potwierdzenia w trakcie przeprowadzanych dotychczasowo badań architektonicznych. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii odnajdujemy w Aktach Kamery Apostolskiej z lat 1325-1328. Kościół był wówczas znacznie mniejszy, wykonany z kamienia wapiennego.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/6/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/kosciol-farny
 • Poniedziałek 10:00 - 17:00
 • Wtorek 10:00 - 17:00
 • Środa 10:00 - 17:00
 • Czwartek 10:00 - 17:00
 • Piątek 10:00 - 17:00
 • Sobota 10:00 - 17:00
 • Niedziela 14:00 - 17:00

Wstęp bezpłatny

Kościół św. Anny i św. Ducha

5 / 5

Kościół św. Anny nazywany jest szpitalnym, ksenodochialnym czy orientowanym. Drewniany budynek istniał już co...
Kościół św. Anny nazywany jest szpitalnym, ksenodochialnym czy orientowanym. Drewniany budynek istniał już co najmniej od 1530 roku. Murowany stanął w tym miejscu ok. 1670. Świadczy o tym napis na belce tęczy. Inny napis, na ścianie północnej, ustala datę konsekracji dokonanej przez biskupa Mikołaja Oborskiego na 1671rok. Kościół wzorowany jest w planie, bryle, kształcie, grubości murów a nawet w ważniejszych partiach dekoracyjnych na kazimierskiej Farnie. Budowla składa się z prostokątnej nawy i z węższego od niej prezbiterium, zakończonego prostą ścianą, za którą mieści się zakrystia i skarbiec na piętrze.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/7/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/kosciol-sw-anny-i-sw-ducha
 • Poniedziałek 10:00 - 18:00
 • Wtorek 10:00 - 18:00
 • Środa 10:00 - 18:00
 • Czwartek 10:00 - 18:00
 • Piątek 10:00 - 18:00
 • Sobota Zamknięte
 • Niedziela 14:00 - 18:00

Wstęp bezpłatny

Muzeum Sztuki Złotniczej

4 / 5

Muzeum Sztuki Złotniczej jest jedyną placówka tego typu w Polsce. Przede wszystkim gromadzi wyroby dawnego i...
Muzeum Sztuki Złotniczej jest jedyną placówka tego typu w Polsce. Przede wszystkim gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem złotników polskich i w Polsce działających. Popiera też współczesną twórczość złotniczą, organizując wystawy czasowe prezentujące wyroby środowisk twórczych i artystów indywidualnych. Eksponaty znajdujące się w Muzeum to srebra polskie prezentujące złotnictwo różnych ośrodków od gotyku po współczesność a także zespół sreber reprezentujących ważniejsze ośrodki europejskie.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/8/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/muzeum-sztuki-zlotniczej
 • Poniedziałek 10:00 - 18:00
 • Wtorek 10:00 - 18:00
 • Środa 10:00 - 18:00
 • Czwartek 10:00 - 18:00
 • Piątek 10:00 - 18:00
 • Sobota 10:00 - 18:00
 • Niedziela 10:00 - 18:00
 • Dorośli 8.00 PLN
 • Studenci 6.00 PLN

Wstęp bezpłatny w kwietniu w każdy poniedziałek

Stara Łaźnia

4 / 5

Powstała w 1921r. na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana przez znakomitego architekta Jana...
Powstała w 1921r. na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana przez znakomitego architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. W ostatnich latach pełni funkcje pensjonatowe i restauracyjne. Na ścianie wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/9/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/stara-laznia
 • Poniedziałek 09:00 - 22:00
 • Wtorek 09:00 - 22:00
 • Środa 09:00 - 22:00
 • Czwartek 09:00 - 22:00
 • Piątek 09:00 - 22:00
 • Sobota 08:00 - 00:00
 • Niedziela 08:00 - 00:00

Wstęp bezpłatny

Spichlerz Kobiałki

5 / 5

Spichlerz Kobiałki – hotel PTTK przy ul. Krakowskiej 61 to ostatni w ciągu kazimierskich spichlerzy zachowanych w...
Spichlerz Kobiałki – hotel PTTK przy ul. Krakowskiej 61 to ostatni w ciągu kazimierskich spichlerzy zachowanych w całości. Usytuowano go na dawnym Krakowskim Przedmieściu szczytem do Wisły. Dawniej wraz z innymi – co najmniej czterema – spichlerzami tworzył grupę magazynów zbożowych u tzw. przewozu janowieckiego. Miał dwie komory usytuowane na dwóch piętrach. Powstał w 1636 r., stąd dekoracja szczytu ma charakter manierystyczny. Przed budynkiem znajduje się szeroka loggia, która pełniła funkcję komunikacji i transportu zboża na pierwsze piętro.
https://api.cityguidetour.com/data/1/pois/10/photos/1_400.jpg https://pl.cityguidetour.com/kazimierz-dolny/spichlerz-kobialki

Obiekt otwarty zawsze

Wstęp bezpłatny

5 / 5
Nie możemy dokładnie odtworzyć historii powstania Farny. Powodem jest niewielka ilość zachowanych dokumentów. Niektórzy badacze sugerują, że na tych terenach już w XII wieku mogła istnieć murowana świątynia w stylu późnoromańskim. Jednak teoria ta nie znalazła jednoznacznego potwierdzenia w trakcie przeprowadzanych dotychczasowo badań architektonicznych. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii odnajdujemy w Aktach Kamery Apostolskiej z lat 1325-1328. Kościół był wówczas znacznie mniejszy, wykonany z kamienia wapiennego.

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 10:00 - 17:00
 • Wtorek 10:00 - 17:00
 • Środa 10:00 - 17:00
 • Czwartek 10:00 - 17:00
 • Piątek 10:00 - 17:00
 • Sobota 10:00 - 17:00
 • Niedziela 14:00 - 17:00

Opłaty wstępu

Wstęp bezpłatny